Gezondheids Tip: Zorgen Over Een Longziekte?

  Gezondheids Tip: Zorgen Over Een Longziekte?

  Subtiele veranderingen in uw ademhaling gemakkelijk te missen, maar zij kunnen belangrijk zijn tekenen van een longaandoening.

  De American Lung Association zegt symptomen om bezorgd te zijn over onder meer:

  • Een hoest die blijft voor een maand of langer, of het ophoesten van bloed.
  • Gevoel van kortademigheid of moeite met ademhalen.
  • Aanhoudende productie van slijm, dat duurt een maand of langer.
  • Een piepende ademhaling.
  • Pijn op de borst dat optreedt om onbekende redenen-in het bijzonder wanneer u hoest of inhaleren — dat duurt minstens een maand.